Scroll to Top

Tag Archives: tình khúc hoàng cung

Tình Khúc Hoàng Cung là bộ phim kiếm hiệp có nội dung nói về Seo Dong tên thật là Jang ông là vị vua thứ 30 của triều đại Paekche lấy vương hiệu là Vua Moo

Xem Thêm