Scroll to Top

Tag Archives: Tiểu hòa thượng thiếu lâm

Tiểu Hoà Thượng Thiếu Lâm là bộ phim kiếm hiệp nói về tiểu hòa thượng Không Không từ nhỏ lớn lên trong chùa là đệ tử của Phương Trượng đắc đạo Pháp Vương Tự

Xem Thêm