Scroll to Top

Tag Archives: Thống lĩnh

Thống Lĩnh là bộ phim kiếm hiệp lấy bối cảnh những năm 1850 đất nước Trung Hoa dưới sự cai trị triều đình nhà Thanh dần trở nên kiệt quệ bởi nạn Bạch họa

Xem Thêm