Scroll to Top

Tag Archives: Thiên sát thần binh

Là bộ phim kiem hiep của hàn Quốc với kinh phí sản xuất lên đến 10 tỷ won tương đương 9.8 triệu USD, bộ phim được sản xuất trong suốt 6 tháng dài đằng đẵng

Xem Thêm