Scroll to Top

Tag Archives: Khách Sạn Huyền Bí 2

  Ngày phát hành: 25 tháng 9, 2015 (Hoa Kỳ) Đạo diễn: Genndy Tartakovsky Soạn nhạc: Mark Mothersbaugh Phần trước của phim: Hotel Transylvania Các thể loại: Phim hoạt...

Xem Thêm