Scroll to Top

Tag Archives: Hoa Đô Đại Chiến

Tên phim: Hoa Đô Đại Chiến – Twins Effect 2 2004 Đạo diễn: Patrick Leung, Corey Yuen Diễn viên: Thành Long, Charlene Choi, Trịnh Y Kiện, Chung Hân Ðồng, Trần Quán Hy,...

Xem Thêm