Scroll to Top

Tag Archives: dac ky tru vuong

Đắc Kỷ Trụ Vương là bộ phim kiem hiep có nội dung xoay quanh bối cảnh binh biến loạn lạc thời Trụ Vương mà cụ thể hơn là nhà họ Lý. Lý Tịnh và Ân Thập...

Xem Thêm