Scroll to Top

Tag Archives: Các sơ hành động

Các sơ hành động là bộ phim ấn độ có nội dung nói về cô ca sĩ phòng trà Deloris vô tình chứng kiến bạn trai giết người. Ám ảnh và sợ hãi, cô báo cảnh sát...

Xem Thêm