Scroll to Top

Tag Archives: Bích huyết thanh thiên Dương gia tướng

Là một bộ phim kiem hiep nói về gia đình Dương gia một đời trung can nhưng lại bị Bàng Thái Sư hãm hại nhưng có sự giúp đỡ của Bao Đại Nhân cứu thoát.

Xem Thêm